Vi hjelper deg med klargjøring av nybygg

Mareka hjelper deg enten du har behov for byggvask til ferdigstilte boligprosjekter eller jevnlig renhold under selve byggeprosessen.

Kontakt oss for befaring og stadfeste dine behov.

  • Fjerne byggestøv – alle flater
  • Rengjøring av vinduer
  • Rengjøring av ventilasjonsluker
  • Behandling av gulv
  • Rengjøring av alle inventar flater
Vindusvask Seniorservice